Téma lowcost buržoázie nás napadla vo Vyšných Ružbachoch — kúpeľné mesto vybudovala na začiatku 20. storočia neter španielskeho kráľa Isabella de Bourbon a jej manžel z rodu Zamoyských. Stále sú tu cítiť pozostatky niekdajšej slávy, ktorá pomaly upadá, rovnako ako Biely dom alebo travertínové sochy v medzinárodnom sochárskom sympóziu. V Jarabine a Spššskej Starej Vsi cítiť opačný pohyb — sú to obce s vysokou mierou vysťahovalectva za prácou do zahraničia — Británie, Írska, Spojených Štátov. Rodáci z týchto obcí sa sem pravidelne vracajú — buď zo sentimentu, ale tiež preto, že v krajinách, kde pracujú celý život, mnohí z nich stále nemajú legálny status. Na dôchodok teda prichádzajú naspäť na Slovensko — s usporenými peniazmi, ale tiež s určitým pocitom vykorenenia. A nakoniec, téma lowcost buržoázie sa týka nás samotných a účastníkov Kinobusu ako generácie, ktorá sa hrnie za zážitkami, objavmi, odrodovými kávami a intenzitou prežívania namiesto toho, aby sme investovali do hmotného zabezpečenia. To je presný opak toho, ako žili naši rodičia. Nejde nám o to, aby sme moralizovali, ale toto rozpoloženie berieme ako východiskové pri tvorbe programu.