K zoznamu aktivít pred tým, ako samotný festival začne, treba pripísať aj rezidenciu výtvarníka, sochára Tomáša Džadoňa, finalistu Ceny Oskára Čepana a autora okrem iného aj košického Pamätníka ľudovej architektúry. Tomáš je od 15. augusta v obci Hontianské Tesáre. Spojenie Kinobusu a súčasného umenia nie je úplná novinka, vysvetľuje Ivana Rumanová: „Zdá sa nám dôležité vyťahovať súčasné umenie z centra na perifériu do nových, nečakaných kontextov. V ideálnom prípade to môže byť prínosné tak pre obce, ako aj pre súčasné umenie, ktoré si testuje svoju schopnosť pôsobiť mimo black boxes a white cubes.“ Výsledok Džadoňovej rezidencie bude prezentovaný počas festivalu práve v Tesároch.